Cubietruck Eerste stappen


07-03-2014 Cubieboard 3 - Cubietruck is binnen.

Mijn eerste stappen.
Eerlijk gejat en geplakt van:
http://docs.cubieboard.org/tutorials/ct1/installation/cb3_lubuntu-12.10-desktop_nand_installation_v1.00

Voor het laden van firmware/os op de cubietruck, moet je software installeren op je PC. Daarna kun je met deze software de flash vullen, om daar vanaf te booten.

Alternatief is een sd kaartje beschrijven.

Installeren software op pc

Om de cubietruck te laten booten is het handig er een os (operating system) op te zetten. In mijn geval Lubuntu Server.
Hiervoor moet je op je notebook software installeren:

Phoenixsuite voor onder windows
Livesuit voor Linux
Hier te downloaden:
http://docs.cubieboard.org/tutorials/common/livesuit_installation_guide

Even downloaden en uitpakken

root@haley:/home/gej/CloudStation/cubietruck/Livesuit#
root@haley:/home/gej/CloudStation/cubietruck/Livesuit# unzip LiveSuitV305_For_Linux64.zip
Archive:  LiveSuitV305_For_Linux64.zip
...
root@haley:/home/gej/CloudStation/cubietruck/Livesuit# cd LiveSuit_For_Linux64/
Executable maken
root@haley:/home/gej/CloudStation/cubietruck/Livesuit/LiveSuit_For_Linux64# chmod a+x LiveSuit.run
root@haley:/home/gej/CloudStation/cubietruck/Livesuit/LiveSuit_For_Linux64# ./LiveSuit.run

Erachterkomen dat we extra software nodig hebben:

root@haley:/home/gej/CloudStation/cubietruck/Livesuit/LiveSuit_For_Linux64# apt-get install awdev-dkms dkms
...
Nog een keer installeren:
root@haley:/home/gej/CloudStation/cubietruck/Livesuit/LiveSuit_For_Linux64# ./LiveSuit.run

Laden os/firmware

En dan draaien

root@haley:/home/gej/CloudStation/cubietruck/Livesuit/LiveSuit_For_Linux64# cd /root/Bin/LiveSuit/
root@haley:~/Bin/LiveSuit# ls
bin  LiveSuit.sh
root@haley:~/Bin/LiveSuit# ./LiveSuit.sh
You are running on Ubuntu
Install Lubuntu via LiveSuit

Bij Image moet je dan een image kiezen. Deze moeten we nog even downloaden:
http://dl.cubieboard.org/software/a20-cubietruck/lubuntu/ct-lubuntu-nand-v1.02/

In mijn geval, Lubuntu server 1.02
lubuntu-server-nand-hdmi.img.gz
Dit is een Lubuntu 13.08 versie. Die je achteraf nog mag upgraden.

Na het downloaden nog even uitpakken

root@haley:/home/gej/CloudStation/cubietruck/Lubuntu/Livesuit install# gunzip lubuntu-server-nand-hdmi.img.gz
root@haley:/home/gej/CloudStation/cubietruck/Lubuntu/Livesuit install# ls -l
total 805544
-rw-r--r-- 1 gej gej 824869888 Mar  7 21:08 lubuntu-server-nand-hdmi.img
root@haley:/home/gej/CloudStation/cubietruck/Lubuntu/Livesuit install#

Hier staat dan de uitgepakte image voor LiveSuit

Sluit nu de Cubietruck niet aan de stroom, maar druk de "Fel" key in en hang hem dan aan de pc via de mini usb kabel.
cubietruck - fel-key

Als de software aangeeft dat hij wil gaan formateren kun je de "Fel" button loslaten, dit bevestigen en de image op de nand zetten.

Install Lubuntu via LiveSuit

Hij krijgt nu de voeding van de PC.

En dan na het flashen even weer op de stroom aansluiten en booten. (als je niet snel genoeg bent, boot hij gewoon met de stroom via die usb connector.

En dan inloggen:

ssh 192.168.1.194 -l linaro

Booten

De Cubietruck boot eerst van de sd kaart, daarna van nand (internal flash).

Ik had eerst een sd kaart gemaakt om daar van te booten, maar de truck mopperde dat het een 3.3V sd kaart moest zijn, en die had ik net niet over.
Dus toch maar even de nand opnieuw beschreven met Lubuntu.

Technisch:

- On-chip first stage booloader looks for SPL from block 8 of SD card, then if not present does the same from NAND. If not found either, enters FEL mode.
- SPL (2nd stage bootloader) then loads u-boot from block 40 (recent u-boot-sunxi-with-spl.bin images already contain both).
- u-boot finds the boot partition, loads script.bin to configure the hardware, loads uEnv.txt to see what parameters to give to pass to the kernel including the root partition location, and finally loads said kernel (uImage). So these 3 files are all that's needed on the SD card's boot partition.

mac adres vast zetten

De Cubietruck heeft na elke boot een nieuw mac adres. Daardoor krijgt hij na elke boot een nieuw IP adres. Da's onhandig.....
Volgens de ct van april 2014 moet je die even vastzetten:

linaro@cubietruck:~$ sudo -i
root@cubietruck:~# cd /etc/modprobe.d/
root@cubietruck:/etc/modprobe.d# vi cubietruck.conf

options sunxi_gmac mac_str="02:4e:02:83:21:49"

De bedoeling is dan wel dat je zelf iets verzint. Dus een getal aanpast of een letter. (hoogste letter is in hex f)

os truukjes

visudo
eigen user aanmaken

Tijdzone
root@cubietruck:~# tzselect
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
 1) Africa
 2) Americas
 3) Antarctica
 4) Arctic Ocean
 5) Asia
 6) Atlantic Ocean
 7) Australia
 8) Europe
 9) Indian Ocean
10) Pacific Ocean
11) none - I want to specify the time zone using the Posix TZ format.
#? 8
Please select a country.
 1) Aaland Islands      18) Greece            35) Norway
 2) Albania          19) Guernsey            36) Poland
 3) Andorra          20) Hungary            37) Portugal
 4) Austria          21) Ireland            38) Romania
 5) Belarus          22) Isle of Man        39) Russia
 6) Belgium          23) Italy            40) San Marino
 7) Bosnia & Herzegovina  24) Jersey            41) Serbia
 8) Britain (UK)      25) Latvia            42) Slovakia
 9) Bulgaria          26) Liechtenstein        43) Slovenia
10) Croatia          27) Lithuania            44) Spain
11) Czech Republic      28) Luxembourg        45) Sweden
12) Denmark          29) Macedonia            46) Switzerland
13) Estonia          30) Malta            47) Turkey
14) Finland          31) Moldova            48) Ukraine
15) France          32) Monaco            49) Vatican City
16) Germany          33) Montenegro
17) Gibraltar          34) Netherlands
#? 34

The following information has been given:

    Netherlands

Therefore TZ='Europe/Amsterdam' will be used.
Local time is now:    Sun Mar  9 21:18:47 CET 2014.
Universal Time is now:    Sun Mar  9 20:18:47 UTC 2014.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1

You can make this change permanent for yourself by appending the line
    TZ='Europe/Amsterdam'; export TZ
to the file '.profile' in your home directory; then log out and log in again.

Here is that TZ value again, this time on standard output so that you
can use the /usr/bin/tzselect command in shell scripts:
Europe/Amsterdam
root@cubietruck:~#

update

apt-get update
apt-get upgrade

Na inloggen zie je dat er een nieuwe versie klaar staat. Alleen met een do-release-upgrade krijg je een foutmelding.

Als je het pakket aptitude installeerd, en je reboot daarna, dan krijg je geen foutmelding meer bij de nieuwe do-release-upgrade

dus:
root@cubietruck:~# apt-get install aptitude

root@cubietruck:~# reboot
root@cubietruck:~# do-release-upgrade

ntp installeren

Bij versie 1.02 zit ntp niet bij. Toch is dat wel handig, dus even installeren.

gej@cubietruck:~$ sudo apt-get install aptitude
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
...
gej@cubietruck:~$ sudo aptitude search ntp
p   chntpw                                                          - NT SAM password recovery utility                                         
p   cyrus-nntpd                                                     - Cyrus mail system - NNTP support (metapackage)                           
p   cyrus-nntpd-2.2                                                 - Transitional package for cyrus-nntpd-2.4                                 
v   cyrus-nntpd-2.3                                                 -                                                                          
p   cyrus-nntpd-2.4                                                 - Cyrus mail system - NNTP support                                         
p   gir1.2-accountplugin-1.0                                        - typelib file for libaccount-plugin-1.0-0                                 
p   libnet-ntp-perl                                                 - Perl module to query NTP servers                                         
p   libnews-nntpclient-perl                                         - Perl module to access NNTP servers                                       
p   libwsman-clientpp-dev                                           - Open Web Services Manager C++ bindings development files                 
p   libwsman-clientpp1                                              - Open Web Services Manager C++ bindings                                   
p   mountpy                                                         - script for quick mounting of removable devices                           
p   ntp                                                             - Network Time Protocol daemon and utility programs                        
p   ntp-doc                                                         - Network Time Protocol documentation                                      
i   ntpdate                                                         - client for setting system time from NTP servers                          
p   openntpd                                                        - OpenBSD NTP daemon                                                       
p   php-net-nntp                                                    - PHP Pear module for NNTP                                                 
p   python-zope.contentprovider                                     - Content Provider Framework for Zope Templates                            
p   sinntp                                                          - tiny non-interactive NNTP client                                         
p   zentyal-ntp                                                     - Zentyal - NTP Service                                                    
gej@cubietruck:~$

gej@cubietruck:~$ sudo apt-get install ntp
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
...
gej@cubietruck:~$

webserver met php installeren

Installatie van apache met php5

root@cubietruck:~# apt-get install php5 apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version.
The following NEW packages will be installed:
  php5
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1254 B of archives.
After this operation, 29.7 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
  php5
Authentication warning overridden.
Get:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ saucy/main php5 all 5.5.3+dfsg-1ubuntu2 [1254 B]
Fetched 1254 B in 0s (8647 B/s)
Selecting previously unselected package php5.
(Reading database ... 23517 files and directories currently installed.)
Unpacking php5 (from .../php5_5.5.3+dfsg-1ubuntu2_all.deb) ...
Setting up php5 (5.5.3+dfsg-1ubuntu2) ...
root@cubietruck:~#

Even een zelfportret plaatsen:
root@cubietruck:~# cd /var/www/
root@cubietruck:/var/www# ls
index.html
root@cubietruck:/var/www# vi index.html
root@cubietruck:/var/www#

wireless

modprobe -v bcmdhd

apt-get install wireless-tools
iwconfig
iwlist wlan0 scan
apt-get install wpasupplicanti2c bus (oftewel de twi, two wire interface)

Quote:
The Cubietruck makes use of the first three i2c controllers found on the
Allwinner A10; i2c-0 is used internally for the PMIC, i2c-1 is exposed on
the board headers, and i2c-2 is used for DDC on the VGA connector. This
patch enables them in the device tree.

Dus we zoeken i2c-1 bus. De andere zijn al bezet.

De "firmware" om te booten staat in /dev/nanda, deze moet je even mounten. De binary leesbaar maken, editen en weer terugplaatsen met de juiste stetings.

Mounten /dev/nanda
root@cubietruck:~# mount /dev/nanda /mnt
Kopieren van de firmware naar een bewerkbare plek.
root@cubietruck:~# cp /mnt/script.bin .
Leesbaar maken
root@cubietruck:~# bin2fex script.bin > script.fex
fexc-bin: script.bin: version: 0.1.2
fexc-bin: script.bin: size: 46496 (83 sections)
root@cubietruck:~#
Editen
(in mijn gevan, i2c bus 1 aanzetten)
root@cubietruck:~# vi script.fex
..

[twi1_para]
twi1_used = 1
twi1_scl = port:PB18<2><default><default><default>
twi1_sda = port:PB19<2><default><default><default>
...

Firmware weer binary maken
root@cubietruck:~# fex2bin script.fex script.bin
root@cubietruck:~#
Kopieren naar de juite plek
root@cubietruck:~# cp script.bin /mnt/script.bin
En weer unmounten
root@cubietruck:~# umount /mnt

Na een reboot doet de i2c interface het dan, met de clock op PB18 en de SDA op PB19

Bij mij is er dan iets aangesloten op adres 77.

root@cubietruck:~# i2cdetect -y 1
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- 77                        
root@cubietruck:~#

SPI


gejat van het forum en nog te controleren:

Hi,
I'm writing this post because I resolved the mess (helped by a lot of other posts).
I'm using ct_lubuntu_desktop_v1.02 on my cubietruck.
At first I modified script.bin read other posts how to create script.fex to modify.

[spi2_para]
spi_used = 1
spi_cs_bitmap = 1
spi_cs0 = port:PC19<3><default><default><default>
spi_cs1 = port:PB13<2><default><default><default>
spi_sclk = port:PC20<3><default><default><default>
spi_mosi = port:PC21<3><default><default><default>
spi_miso = port:PC22<3><default><default><default>


[spi_devices]
spi_dev_num = 1

[spi_board0]
modalias = "spidev"
max_speed_hz = 12000000
bus_num = 2
chip_select = 0
mode = 3
full_duplex = 1
manual_cs = 0

Now if you:
modprobe spi-sun7i

dmesg show you that spi is working and /dev/spidev2.0 created

It is working full duplex.
If you want test it you should use spidev_test.c
Install the corrects libraries to compile it but at first you should modify a file:
reading here:
https://groups.google.com/forum/#!msg/linux-sunxi/yEmBiaJ3LAI/aD6HGPE3soEJ
I discovered that /usr/include/linux/spi/spidev.h
should be changed adding in the right position
__u16           interbyte_usecs
like so:
struct spi_ioc_transfer {
        __u64           tx_buf;
        __u64           rx_buf;

        __u32           len;
        __u32           speed_hz;

        __u16           interbyte_usecs;
        __u16           delay_usecs;
        __u8            bits_per_word;
        __u8            cs_change;
        __u32           pad;

Now compiling  and executing spidev_test.c
You can see:
root@cubietruck:~/# ./spidev_test -D /dev/spidev2.0
spi mode: 0
bits per word: 8
max speed: 500000 Hz (500 KHz)

00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00

And if you connect miso with mosi you can see:
root@cubietruck:~# ./spidev_test
spi mode: 0
bits per word: 8
max speed: 500000 Hz (500 KHz)

FF FF FF FF FF FF
40 00 00 00 00 95
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
DE AD BE EF BA AD
F0 0D

I'm sorry for my English but my first language is Italian.
I hope this can help you.
"try at your own risk" "I am not responsible if you, anyone, or anythings get hurt or damaged".
Francesco Fichera

referenties

http://docs.cubieboard.org/tutorials/ct1/installation/cb3_lubuntu-12.10-desktop_nand_installation_v1.00